Kylaggregat

Nu är sommaren enligt SMHI på gång här i Sverige och vi stockholmare välkomnar solen och värmen. I väntan på semestern i skärgården sitter vi nu i varma kontorslokaler och längtar efter ett kylaggregat.
Hur fungerar ett kylaggregat och var köper man kylaggregat i Stockholm?

Den traditionella metoden för att bli av med värmen är att kyla ner luft. En fläkt blåser den varma luften genom kondensorn och därför är det viktigt att utrymmet där kompressorenheten är placerad är bra ventilerad så att den svala luften kan komma långt ner och den varma luften kan komma uppåt. Varm luft stiger uppåt.

Ett kylaggregat fungerar i stort sett på samma vis som ett kylskåp. I kylaggregatet transporteras ett köldmedium som till exempel freon runt och absorberar värmen i den omgivande luften som därmed kyls ner. Detta görs i förångaren, köldmediet leds in i vätskeform och övergår i förångaren till gas när köldmediet absorberar värmen från luften. Köldmediet som blivit gas sugs in i en kompressor som komprimerar gasen till högt tryck och sedan leder den in till kondensorn. När trycket höjs så ökar temperaturen och då avger köldmediet värme. Efter att ha gått igenom kondensorn är köldmediet en vätska igen som leds in genom en expansionsventil som sänker trycket igen. Nu är processen klar.

Det finns många olika företag som säljer kylaggregat och som hjälper till att installera dem. Ett tips är att googla företag och läsa om dem i olika forum. Då får man också veta vad andra har för erfarenheter av att köpa kylaggregat.

Leave a Reply