Värmepump – ett modernt samtalsämne

Värmepump är ett ord som nog många av oss hört i förbifarten. Kanske har grannen installerat bergvärme, och berättar på grillfesten om vilken värmepump han valt, och hur mycket pengar han kommer att spara över en tioårsperiod. Kanske har du läst i dagstidningen att alla byter till värmepumpar istället för eluppvärmning?
Står du där frågandes, precis som jag, och undrar vad som är vad? Jag var nämligen i samma sits, och bestämde mig för att skriva en sammanfattande liten introduktion till värmepumpar.
Som namnet antyder är en värmepump en maskin som pumpar eller snarare flyttar värme. Det finns flera olika sorters värmepumpar, och alla har sina respektive för- och nackdelar. I denna korta guide kommer vi dock bara skrapa på ytan. Vilken sorts pump man köper beror på vilken värmekälla man använder. De vanligaste typerna (utan inbördes ordning) är:
• Bergvärme
• Jordvärme
• Grundvattenvärme
• Luftvärme
• Sjövärme

Nu tänkte jag snabbt gå igenom några övergripande för- och nackdelar med värmepumpar, dock inte på detaljnivå.

Fördelar:

+ Rörliga kostnader för uppvärmning blir lägre
+ Långsiktigt sparar ett genomsnittshushåll tusenlappar
+ Minskar kraftigt elanvändningen i eluppvärmda hus

Nackdelar:

+ Innebär en större initial investering
+ Felinstallerad pump kan ge dåligt resultat

Gällande den sista punkten så skall det självklart inte påverka det samlade intrycket för värmepumpar, men eftersom det verkar vara ett ganska vanligt problem tyckte jag att det var värt att ta upp. För att förebygga just detta bör man alltid anlita en av tillverkaren rekommenderad installatör. Känns något konstigt efter installationen – var då inte rädd för att kontakta entreprenören eller tillverkaren för att ställa följdfrågor. Lycka till med värmen!

Leave a Reply