Datordags: Hemsidor & webbpublicering

Webbpublicering på ett enkelt sätt

Många företag vill utveckla sin förmåga att publicera på webben men har inte tillräckliga medel och resurser för att skapa ett enhetligt och integrerat system. Verktyg som SiteVision gör dock att man kan hantera och styra sitt innehåll på en webbplats utan teknisk kompetens eller dyra investeringar. Man får ett funktionellt och lättanvänt verktyg för webbpublicering som personalen snabbt lär sig. En positiv aspekt är att det finns stora möjligheter till centralstyrning och individuell anpassning. Det blir allt viktigare att man tänker på sitt företags förmåga att kommunicera visuellt. Att hålla sig till en enhetlig grafisk profil är viktigt för att man ska nå ut med sitt budskap. Genom att från centralt håll styra vilken behörighet de olika användarna har säkerställer man att alla följer den valda grafiska profilen. Samtidigt så får enskilda arbetare möjlighet att publicera aktuell information på intranätet eller webbplatsen utan att de måste besitta specifik teknisk kompetens. SiteVision är ett verktyg för webbpublicering som går fort att installera och som gör att man snabbt kommer igång. Det är också perfekt för organisationer och företag som vet att de kommer att växa inom den närmsta tiden. Det går smidigt att lägga till nya funktioner och utöka systemet när det behövs.

Webbpublicering med många möjligheter

Det är viktigt att man skaffar ett webbpubliceringsverktyg med flera olika funktioner som man snabbt kan växla mellan. SiteVision kan enkelt anpassas och man väljer själv i vilken omfattning man vill använda systemet. Det är dessutom mycket lätt att integrera nya funktioner och system när man behöver utöka sin verksamhet.

Leave a Reply