Datordags: Nätverksteknik

Nätverksteknik och CCNA

I takt med att vi får allt mer komplicerade nätverk på våra arbetsplatser ökar kraven på de som sköter om dessa nätverk. Förr i tiden var det vanligt att en datortekniker hade hand om det mesta som handlade om datorer på ett företag, men idag är kraven på spetskompetens högre. Nätverksteknik är ett område som blir allt viktigare eftersom det på de flesta större företag finns en rad olika enheter som måste kopplas samman och fungera smärtfritt. Telefoner, datorer och olika lösningar för webben bör idag helst vara sammankopplade för att infrastrukturen ska fungera så effektivt som möjligt. För den som är intresserad av att jobba med frågor som dessa så är det en bra början att ta ett CCNA hos t.ex. www.flane.se. Detta certifikat visar att man har kunskaper när det gäller skötsel av de olika enheterna, som routrar och switchar, i ett nätverk.

CCNA är framtaget av företaget Cisco.

CCNA och säkerhet

En av de viktigaste aspekterna av yrket är att ta fram olika säkerhetslösningar. När man tagit CCNA har man lärt sig hur man installerar effektiva brandväggar i ett system, men för att bli expert på området kan det krävas fortsatta studier. Att välja en nisch inom nätverksteknik blir allt viktigare eftersom det redan finns väldigt många som har baskunskaperna. Att börja med CCNA och sedan gå vidare och ta andra certifikat är idag den bästa vägen att gå om man vill skapa sig en framtid inom nätverksteknik. Efter att man klarat av det första steget kan man välja en nisch som passar en och som man är intresserad av.

Leave a Reply